ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Control Απολυμαντική Ρόδου προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών για την επιστημονική και αποτελεσματική καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ρόδου. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, αναλαμβάνουμε τις εξής εφαρμογές:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΜΟΥ
Η απολύμανση είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή αντιμετώπισης μικροβιακών παθογόνων οργανισμών που στοχεύει στη μείωση του μικροβιακού φορτίου σε αποδεκτά επίπεδα, σε διάφορους χώρους μαζικής εστίασης όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ. Επιλέγουμε σύγχρονες μεθόδους απολύμανσης και τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ΕΟΦ.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής όπως επίσης και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης των διαφόρων μολυσματικών ασθενειών.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Ο όρος απεντόμωση αναφέρεται στην καταπολέμηση και τον έλεγχο των εντόμων που βρίσκονται σ’ έναν χώρο. Στις μέρες μας η απεντόμωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος αφού όλα τα έντομα μεταφέρουν ιούς, μύκητες και βακτήρια τα οποία είναι υπεύθυνα για πολλές μολυσματικές ασθένειες.

Η μέθοδος αντιμετώπισης δεν είναι πάντοτε η ίδια αλλά ποικίλλει και εξαρτάται κάθε φορά από το είδος του εντόμου το οποίο θέλουμε να καταπολεμήσουμε αλλά και από τον χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή. Οι κυριότερες μέθοδοι απεντόμωσης είναι ο υπολειμματικός ψεκασμός, ο νεφελοψεκασμός, η εφαρμογή ειδικού gel, η χρήση φερομονικών παγίδων σύλληψης για βαδιστικά έντομα και εντομοπαγίδων για ιπτάμενα έντομα, καθώς και άλλες πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις όπως οι εφαρμογές καταπολέμησης κοριών και ψύλλων. Έτσι, εξετάζοντας αυτές τις παραμέτρους, εφαρμόζουμε ανάλογα:  

Ειδικό τζελ για κατσαρίδες

Με αυτή τη μέθοδο γίνεται τοποθέτηση ειδικού δολώματος ακριβώς στα σημεία που φωλιάζουν και συχνάζουν. Είναι σκεύασμα εντελώς άοσμο και μη τοξικό και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη προετοιμασία. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και την ώρα που ο χώρος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται σταδιακά σε όλο τον πληθυσμό των εντόμων από τους «φορείς» κατσαρίδες και έτσι δημιουργείται μια αλυσίδα θανάτων με στόχο την πλήρη εξόντωση του πληθυσμού.

Ψεκασμός με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται διοχέτευση του εντομοκτόνου διαλύματος στις επιφάνειες όπου τα έντομα βαδίζουν, επικάθονται και στα σημεία που φωλιάζουν. Τα υγειονομικής σημασίας εντομοκτόνα είναι σκευάσματα υψηλών προδιαγραφών, ασφαλή για τον άνθρωπο, φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα έχουν χαμηλό δείκτη τοξικότητας​.

 

Νεφελοψεκασμός (Fogging)

Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο ψεκασμός των επιφανειών (βιομηχανικούς χώρους, χώρους αποθήκευσης) η καταπολέμηση των εντόμων γίνεται με το νεφελοψεκασμό. Με αυτή τη μέθοδο, το εντομοκτόνο διάλυμα μετατρέπεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εκνεφωτήρα σε μορφή καπνού και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου. Ο καπνός μπορεί και διεισδύει σε απρόσιτα σημεία που μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητα έντομα. Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται άμεσο αποτέλεσμα και προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ψεκασμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για την αντιμετώπιση εντόμων σε βιομηχανικούς και υπαίθριους χώρους μεγάλης έκτασης και μεγάλης επιφάνειας ψεκασμού. Χρησιμοποιούμε πάντοτε εντομοκτόνα με επιλεκτική δράση που δεν βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα, αλλά μόνο τα έντομα στόχο.ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Τα τρωκτικά αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας υγείας και μεταδίδουν στον άνθρωπο ασθένειες όπως η λεπτοσπείρωση και ο τύφος μέσω των κοπράνων και των ούρων τους, καθώς επίσης μεταφέρουν και πάρα πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς επικίνδυνους για τον άνθρωπο. Επίσης, μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές σε υλικά και κτηριακές εγκαταστάσεις, στα αποθηκευμένα τρόφιμα και προϊόντα, με αποτέλεσμα αυτά να καταστρέφονται ποιοτικά.    

Ο βασικός στόχος της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισχωρήσει σε έναν χώρο και η λήψη μέτρων προστασίας για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Έτσι, σε κάθε περίπτωση προσβολής από τρωκτικά, ο σχεδιασμός αντιμετώπισης βασίζεται στα εξής:

 

  1. Διενεργείται επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου διέλευσης των τρωκτικών.

  2. Ακολουθεί εγκατάσταση δικτύου δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία, οι οποίοι περιέχουν τροφοελκυστικό δόλωμα καθώς επίσης τοποθέτηση παγίδων άμεσης σύλληψης.

  3. Καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων, απεικόνιση των παρατηρήσεων σε δελτία ελέγχου δολωματικών σταθμών, προκειμένου να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με στόχο την οριστική λύση του προβλήματος.

 

Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών γίνεται βάσει σχεδίου κάτοψης του χώρου από τον υπεύθυνο επιστήμονα, ο οποίος επιλέγει τα σημεία τοποθέτησης και τον αριθμό των δολωματικών σταθμών που απαιτούνται. Στη συνέχεια καταγράφονται και αριθμούνται, με στόχο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στον έλεγχο και την καταγραφή των ευρημάτων.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα εντοπίζεται στο εσωτερικό κτηρίων και οικιών, η Control Απολυμαντική Ρόδου εφαρμόζει τη μέθοδο των μηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων. Πρόκειται για παγίδες με κολλητική επιφάνεια που τοποθετούνται στα σημεία διέλευσης των τρωκτικών. Ενδέχεται να πρέπει να συνδυαστούν με δολωματικούς σταθμούς, εάν το πρόβλημα είναι έντονο.